Hľadáte skúseného geodeta
v Kysuckom Novom Meste a okolí?

Kvalitné geodetické a kartografické služby
v Kysuckom Novom Meste od roku 1992

Prvotriedne vybavenie

Pracujeme so špičkovým geodetickým GPS vybavením a využívame moderné technológie.

Služby za dobrú cenu

Realizujeme geodetické práce za férové ceny a vždy podľa aktuálnej legislatívy.

Odbornosť a skúsenosti

Sme odborne spôsobilí a vlastníme autorizačné osvedčenia na všetky druhy geodetických prác.

Geodetické služby pre ľudí, firmy aj štátnu správu

Vytyčenie hranice pozemku

Vytýčenie hraníc pozemku zvyčajne potrebujete pre stavebný úrad pred výstavbou oplotenia alebo pred stavbou objektu, ktorý potrebujete osadiť v určitej vzdialenosti od hranice pozemku. Vytýčenie hraníc je dobré vykonať tiež pred kúpou nového pozemku, alebo aj v prípade pochybnosti o priebehu hraníc vašich pozemkov.

Vytyčovací náčrt a protokol vám vieme dodať v papierovej alebo digitálnej forme (dgn, dxf, pdf...), ktorá vám bude vyhovovať.

Meranie polohopisu a výškopisu

Pri meraní polohopisu zaznamenávame polohu vami určených objektov, ktoré sa nachádzajú v danej lokalite. Pri výškopise k nim priradzujeme aj ich výšky, z ktorých vieme vygenerovať vrstevnice alebo pozdĺžne a priečne profily. Výsledkom je podrobná digitálna mapa, ktorá obsahuje presné údaje o výške a polohe bodov danej lokality. Tento výstup potom slúži ako podklad pre rôzne účely, napríklad pre vyhotovenie predprojektovej alebo porealizačnej dokumentácie.

Polohopisy a výškopisy realizujeme v akomkoľvek rozsahu – od malých pozemkov, lúk a polí až po rozsiahle detailné mapy obcí alebo uličných pásov v mestách.

Meranie stavebných objektov

Realizujeme vytyčovanie podrobných bodov stavieb a inžinierskych sieti (vodovod, kanalizácia, plynovod, elektrické a oznamovacie káble, teplovod ...). Vyhotovujeme taktiež ich porealizačné dokumentácie a kontrolu počas výstavby.

Nezáleží na tom, či ide o rodinný dom, príjazdovú cestu alebo priemyselný areál. Pripravíme vám geodetické podklady pre úrady, projektantov a ďalšie využitie.

Realizácia projektov pozemkovych úprav

Situácia s vlastníctvom nehnuteľností je v súčasnosti často neprehľadná a netransparentná. Rozdrobenosť vlastníckych vzťahov nedovoľuje užívanie alebo nakladanie s pozemkami.

Pozemkové úpravy sú komplexným nástrojom na znovu usporiadanie a sprístupnenie pozemkov v danej lokalite, v súlade s ekologickými požiadavkymi.
Zabezpečíme pre vás komplexnú realizáciu Projektu jednoduchých pozemkových úprav. Realizovali sme viacero projektov pozemkových úprav na Kysuciach.

Čo pre vás môžeme urobiť?

Kontaktné údaje

Geokancelaria.sk logo

Ing. Radoslav Káčerík

riaditeľ

Kde nás nájdete?